Vera Langstraat

Vera Langstraat

Vera Langstraat

In 1996 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht in de gezondheidswetenschappen met als afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde en vrouwenstudies. Daarna heb ik de post-doctorale opleiding voor psychotherapie en gedragstherapie in Utrecht bij de Vereniging voor Cognitieve en Gedragstherapie gevolgd, waarbij ik ervaring opdeed in GGZ-instellingen, waarna ik mijn registraties behaalde.

Mijn werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg dateert vanaf 1994, toen ik tijdens mijn studie werkzaam was in het Krisiscentrum van Rotterdam. Mijn afstudeerstage en onderzoeksstage deed ik op een afdeling van ‘Duin en Bosch’ (nu GGZ instelling Dijk en Duin), waar ik tot 2009 als GZ-psycholoog/psychotherapeut op de polikliniek en de deeltijd werkzaam was. Na reorganisatie van deze afdelingen werkte ik nog 2 jaar bij PsyQ. In verband met de registratie Seksuoloog NVVS was ik werkzaam op het VUmc te Amsterdam, afdeling Urologie. De 2 jarige post-doctoraalopleiding seksuologie ronde ik af bij de Rino Amsterdam in 2014.