Wachttijden

Praktijk Langstraat doet er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Voor de GBGGZ hebben wij momenteel geen wachttijd en voor de seksuologie 6 tot 8 weken.

Voor de SGGZ hebben wij momenteel een aanmeldstop, behalve voor aanmeldingen voor de schematherapiegroep (SGGZ). Bij voldoende aanmeldingen zullen wij in september 2019 een nieuwe schematherapiegroep starten. Data zullen binnenkort op de website vermeld worden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw verwijzer of met uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).