Behandeling

U kunt zich aanmelden via telefoon, email en via het aanmeldformulier op deze website. Indien u zich via email of de website meldt, dan wordt  u teruggebeld; laat uw telefoonnummer dus achter. Tijdens het telefoongesprek vindt er een korte taxatie van klachten en problemen en wordt er een eerste afspraak gemaakt.

In het eerste gesprek wordt er een inventarisatie van uw klachten en problemen gemaakt, het verloop hiervan en in welke context deze zich voordoen. Bij dit gesprek moet u een verwijzing van huisarts en een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen.

Afhankelijk van de aard van uw problematiek wordt in het tweede en derde gesprek verder ondezoek gedaan, bijvoorbeeld door te kijken naar uw ontwikkelingsgeschiedenis en door het afnemen van vragenlijsten.

In het derde gesprek worden afspraken gemaakt met u waarop de behandeling zich zal richten en welke methodieken hiervoor gebruikt worden. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandelplan. Ook wordt er een schatting gedaan of het gaat om een kort psychotherapeutisch traject (5 tot 15 sessies) of dat er sprake is van een langdurig traject.

Tijdens en aan het eind van de behandeling kunnen ook vragenlijsten worden gebruikt om uw behandeling te evalueren.