Rechten en klachten

Uw rechten
Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Uw belangrijkste rechten zijn:

  • U heeft recht op informatie
  • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
  • U heeft recht op inzage van uw dossier
  • U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen

Diverse cliëntenorganisaties kunnen u behulpzaam zijn bij het opkomen voor uw rechten (zie bijv. GGZ.startpagina.nl)
Klachten
Als u niet tevreden bent over uw psychotherapeut kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met hem of haar bespreken. Heeft u (ernstige) klachten en een gesprek lost niets op dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Wilt u geen bemiddeling maar een klacht indienen dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, die o.m. bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (zie: NVVP. Psychotherapeuten vallen ook onder het Tuchtrecht. Daardoor kunt u een klacht ook indienen bij  het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.