Psychotherapie

Wat is psychotherapie?
Psychotherapie is een behandelvorm om mensen te helpen met psychische klachten. Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie. Ik werk vooral met kortdurende behandelwijzen in het bijzonder met cognitieve gedragstherapie. Sommige problematiek is complexer van aard vanwege persoonlijkheidsproblematiek. Deze behandeling bestaat uit een langdurend traject waarbij gebruik gemaakt zal worden van een gespecialiseerde vorm van cognitieve gedragstherapie.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie richt zich op het veranderen van zowel uw denkpatronen (cognities) als uw gedragspatronen. Het uitgangspunt bij cognitieve therapie is dat feitelijke gebeurtenissen zelf niet zozeer gevoelens veroorzaken, maar dat gedachten die de gebeurtenis bij u oproept u bang, boos of somber maken. Naast negatieve gedachten is wat iemand doet ook van invloed op hoe de persoon zich voelt. Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt gekeken welk gedrag niet werkt en wordt nieuw gedrag geoefend.

Hoe werkt cognitieve gedragstherapie?
De behandelaar helpt u om de gedachten op te sporen die u depressief maken. Vervolgens wordt gekeken of deze gedachten ook kloppen met de werkelijkheid. Als u tot de conclusie komt dat de gedachte onjuist is, wordt gekeken of u tot een andere gedachte kunt komen die u meer helpt in plaats van dat die u depressief maakt. Voor het slagen van de behandeling met cognitieve gedragstherapie is het noodzakelijk dat u dagelijks huiswerkopdrachten uitvoert. U moet bijvoorbeeld gedachtendagboekjes bijhouden van situaties waarin u zich vervelend voelde en de gedachten die daarmee samenhingen uitwerken. Ook is het mogelijk dat u de opdracht krijgt om te toetsen of bepaalde opvattingen kloppen. Tevens kijkt u samen met uw behandelaar naar welke dingen die u doet die u somber maken (gedragspatronen). Deze gedragspatronen en de omstandigheden brengt u in kaart om vervolgens met oefeningen beter te kunnen reageren op die omstandigheden verminderen. Meer cognitieve gedragstherapie: (link)

Schemagerichte therapie van Young
Schemagerichte cognitieve therapie is een vorm van therapie die bestaat uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie en elementen uit andere therapievormen en richt zich zowel op de problemen die de client in haar huidige leven ervaart, als op ervaringen uit het verleden, die mede de oorzaak van de problemen zijn. Meer over schematherapie (link)

Interpersoonlijke psychotherapie
IPT is een vorm van psychotherapie waarin het verbeteren van de relaties met andere mensen centraal staat. Mensen zijn ‘sociale wezens’ die anderen nodig hebben. Ingrijpende veranderingen of verstoringen van relaties (interpersoonlijke problemen of life events) kunnen tot depressieve klachten leiden of deze verergeren. Omgekeerd is het ook zo dat de depressieve klachten duidelijk maken dat een of meer van de belangrijke relaties in iemands leven veranderd of verstoord zijn. Heel kort samengevat streeft IPT ernaar de kwaliteit van de relaties met andere mensen te verbeteren waardoor de depressieve klachten weer kunnen afnemen Meer lezen IPT (link)